Staff

 

Pastors

Pastor LI                  

 Pastor Simon Li                         

   (biography)                                   

 

Elders

Juan Avina

Deacons

 

Wayne Ho

Tik Han Dan

Xu Jian

 

Yingwei Yu

Nick Wu